البريد الإلكتروني لـجامعـة بسكــرة

Equipes de recherche

A)Equipe 1 : thème

A.1 Chef d’équipe :DACHRI HAMID

Nom & Prénom

Dernier Diplôme

Grade

Spécialité

Structure de rattachement

DACHRI  HAMID

HABILITATION

Professeur

STAPS

UNIV - BISKRA

ZAMMOURI BELGUACEM

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

BEZIOU ADEL

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

DAKHIA ADEL

MAGISTER

MAA

STAPS

UNIV - BISKRA

BENYELLES ABD ELLATIF

DOCTORAT

MCB

STAPS

UNIV - BISKRA

HAFID FADHILA

MASTER

DOCTORANT

STAPS

UNIV – BISKRA

DAMDOUM HAMOU

MASTER

DOCTORANT

STAPS

UNIV – BISKRA

MEBROUK MEFTAH

MASTER

DOCTORANT

STAPS

UNIV – BISKRA

 

B)Equipe 2 : thème

B.1 Chef d’équipe :BOUAROURI DJAAFAR

Nom & Prénom

Dernier Diplôme

Grade

Spécialité

Structure de rattachement

BOUAROURI DJAAFAR

HABILITATION

Professeur

STAPS

UNIV - BISKRA

BOUTI AZZEDINE

MAGISTER

MAA

STAPS

UNIV - BISKRA

TAIBI AHMED

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

BENAMIROUCHE SLIMANE

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

TAMAGOULT MOHAMED

DOCTORANT

MASTER

STAPS

UNIV - BISKRA

KHAREF AHMED

DOCTORANT

MASTER

STAPS

UNIV - BISKRA

 


C)Equipe 3 : thème

C.1 Chef d’équipe :MAZROUAH SAID

Nom & Prénom

Dernier Diplôme

Grade

Spécialité

Structure de rattachement

MAZROUAH SAID

HABILITATION

Professeur

STAPS

UNIV - BISKRA

DJERMOUNE ALI

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

MERAD KHALIL

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

CHETIOUI MALIK

HABILITATION

MCA

STAPS

UNIV - BISKRA

AGLI HOCINE

DOCTORANT

MASTER

STAPS

UNIV - BISKRA

 

 

 

 

 

 

D)Equipe 4 : thème

D.1 Chef d’équipe :FENNOUCHE NACIR

Nom & Prénom

Dernier Diplôme

Grade

Spécialité

Structure de rattachement

FENNOUCHE NACIR

HABILITATION

Professeur

STAPS

UNIV - BISKRA

BAGHGOUL DJEMAL

DOCTORAT

MCB

STAPS

UNIV - BISKRA

HADJI ABDELKADER

DOCTORAT

MCB

STAPS

UNIV - BISKRA

HACHANI RABEH

DOCTORANT

MASTER

STAPS

UNIV - BISKRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E)Equipe 5 : thème

E.1 Chef d’équipe :BEZIOU SALIM

Nom & Prénom

Dernier Diplôme

Grade

Spécialité

Structure de rattachement

BEZIOU SALIM

HABILITATION

Professeur

STAPS

UNIV - BISKRA

FEDEL KAIS

MAGISTER

MAA

STAPS

UNIV - BISKRA

ZAHOUI NACER

MAGISTER

MAA

STAPS

UNIV - BISKRA

HACHANI OKBA

DOCTORANT

MASTER

STAPS

UNIV - BISKRA

 

مخبر دراسات و بحوث في علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية « LERSTAPS»

Please publish modules in offcanvas position.